Vårt kvalitetssystem bygger på effektiva processer, som i kombination med bra värderingar leder till att företaget kan leverera enligt eller bättre än överenskommelserna med kunderna. De framgångsfaktorer vi fokuserar på och som vårt kvalitetssystem skall säkerställa är följande: 

  • Effektiva processer med fokus på överenskommen leverans och med tydliga ansvarsgränser 
  • Rätt personer med rätt kompetens och befogenheter 
  • Rätt erbjudande 
  • Kostnadseffektivitet 
  • Flexibilitet (att kunna växla arbetsuppgifter mellan olika verksamhetsområden) 

Genom uppföljning, mätningar och analyser säkerställs att planerade åtgärder och ständiga förbättringar vidtas.

SA Consult ABs kvalitetssystem är uppbyggt efter och följer EN ISO 9001:2015, 14001:2015.

Vi är certifierade av LRQA sedan 2015 och mot version :2015 sedan 2018.

Ecovadis, Guldmedalj i mars 2017!  Det innebär att SA Consult hör till de topp 5% bästa företagen som Ecovadis utvärderat gällande miljö, arbetsmiljö och affärsetik.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.