Kvalitetspolicy – vi ska
  • Med hjälp av effektiva processer säkerställa våra åtaganden gentemot kunder med resultatet att vi uppfattas som en långsiktig kvalitetsleverantör konsulttjänster till de stora telekom bolagen i Sverige.
  • Kännetecknas av professionalism -ett sakkunnigt, proaktivt och servicemässigt beteende i enlighet med våra värderingar.
Miljöpolicy - vi ska

Bidra till en bättre miljö genom att följa lagar och krav.

Utföra resor och leverera tjänster med minsta miljömässiga påverkan.

Aktivt arbeta med källsortering och energibesparande insatser.

Vid inköp välja energikällor, produkter och material som är miljömärkta när det finns tillgängligt, annars baserade på förnybara resurser samt är återvinningsbara framför andra alternativ.

Fokusera på tjänster och prioritera uppdrag med positiva miljöaspekter

Arbetsmiljöpolicy

SA Consult AB ska vara en trivsam, givande, trygg och säker arbetsplats då en god arbetsmiljö också leder till kvalitet och effektivitet

 

Inom alla dessa ska vi genom mätbara mål jobba med ständiga förbättringar.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.