• Process & IT

Vi har konsulter som har expertkunskap inom flera av de vanligaste stödsystemen inom Telekom, samtidigt som de har verksamhetskunskap på hög nivå. Tack vare det utvecklar och förbättrar vi våra kunders processer och stödsystem genom tex kravställande, projektledning eller tester, eller ser över arbetssätt och processer. Här har vi också kompetens inom logistik.

Vanliga verktyg för oss är Agil projektledning, flödeskartläggningar mha workshops, visuella tavlor för daglig styrning mfl Lean metoder. Tydlighet, kommunikation och förståelse för målens syfte är våra framgångsfaktorer inom detta område. 

framgångsExempel:

  • Projektledning samt operativt stöd för flytt av kundorderhantering
  • Expertstöd för transformationsprojekt som innebär hög grad av automatisering av kund- till leveransprocesserna. 
  • Etablerade inköps-och materialhanteringsrutiner samt effektivisering av arbetsprocesser samt arbetsorderhanteringssystem för järnvägsunderhåll
  • Lageroptimering, lagerstyrning, inköp, Leanimplementering
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.